KSIĘGOWOŚĆ

Nasza firma to wszechstronne i kompleksowe usługi księgowe, niezbędne przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, w tym spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, innych organizacje społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ.

DORADZTWO PODATKOWE

Asysta przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej

 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,
 • rejestracja podmiotów zagranicznych do celów VAT,
 • pomoc we współpracy z urzędami skarbowymi przy wyjaśnianiu zagadnień podatkowych,
 • przygotowywanie wystąpień do organów skarbowych o wydanie interpretacji podatkowych,
 • reprezentowanie podczas kontroli podatkowych,
 • udział w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie opinii podatkowych dla podatników,
 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych,
 • audyt podatkowy.

Konsultacje:

 • doradztwo w zakresie podatków ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prowadzenia działalności przez podmioty zagraniczne,
 • bieżące porady i konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • doradztwo związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz cła,
 • due dilligence (analiza i ekspertyza przejmowanego podmiotu).

KADRY I PŁACE

Usługi kadrowo-płacowe:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 • naliczanie zasiłków oraz wynagrodzeń za okres choroby,
 • kalkulacja wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą,
 • rozliczanie dochodów z zagranicy oraz uzyskiwanych przez cudzoziemców,
 • sporządzanie i rozliczanie umów o dzieło, umów-zleceń, kontraktów menedżerskich, wynagrodzeń dla członków zarządu i rad nadzorczych zarówno rezydentów, jak i nierezydentów

Sprawozdawczość:

 • sporządzanie list płac oraz innych raportów płacowych,
 • przygotowywanie informacji o płatnościach do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz PFRON,
 • przygotowywanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących ZUS,
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie i przesyłanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych.
 • reprezentacja przed urzędami i instytucjami oraz współpraca z inspektorami, kontrolerami, audytorami.

Administracja kadrowa:

 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu,
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (akta osobowe),
 • informowanie o ważnych zmianach w przepisach.

ZAKŁADANIE SPÓŁEK

Zakładanie spółki jest skomplikowanym procesem, który może trwać nawet kilkanaście tygodni. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi dotyczące procesu zakładania spółek począwszy od pomocy przy wyborze właściwej formy działalności gospodarczej, poprzez przygotowanie umowy spółki i innych stosownych umów, kontakty z notariuszem, tłumaczem przysięgłym, bankiem, aż po przygotowanie i złożenie wszelkich dokumentów rejestracyjnych w odpowiednich urzędach.

Usługa zakładania spółek adresowana jest do osób prywatnych i przedsiębiorstw oraz do ich doradców zewnętrznych i ma na celu umożliwienie im skupienia się przede wszystkim na rozwoju głównej działalności gospodarczej w Polsce i na sprawach z nią związanych.
 
Nasza usługa obejmuje:

 • formalną organizację działalności w najbardziej popularnych formach prawnych, w tym: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o. o.), oddziału, spółki akcyjnej (SA) i spółki komandytowej (Sp.k.),
 • przygotowanie dokumentów oraz złożenie ich do odpowiednich urzędów,
 • przygotowanie umowy spółki zgodnie z polskimi przepisami,
 • zorganizowanie wizyty u notariusza, towarzyszenie podczas czynności notarialnej, pomoc w zakresie poświadczania dokumentów, usług tłumaczeniowych oraz otworzenie rachunku bankowego.